Zahvalnica za podršku u ravoju bh. atletike

Prethodnih godina firma BH Telecom je bila glavni sponzor Atletskog saveza BiH i sigurno, kao društveno odgovorna firma, predstavlja jednu od bitnih karika u razvoju bosanskohercegovačke atletike.

Prethodnih godina je vodeći telekom operator, pored Atletskog saveza BiH, podržavao i najbolje bh. atletičare i atletske klubove.

BH Telecom je vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini, koji pruža visokokvalitetne, najsavremenije usluge iz oblasti telekomunikacija.

Strateški, uz veoma ozbiljan pristup korporativnoj odgovornosti znajući da su dio industrije koja se brzo razvija, nastoje i putem ponude inoviranih usluga doprinijeti dobrobiti društva u cjelini.

Odgovornim upravljanjem, stavljanjem korisnika na prvo mjesto, implementiranjem novih tehnologija kao i donošenjem dobrih poslovnih odluka, uspjeli su da se, u vrijeme velike konkurencije na telekomunikacijskom tržištu, ostvare kao najbolji pružalac telekomunikacionih usluga.

Jedinstvenost, tradicija, širok asortiman usluga i dinamika razvoja poslovanja čine BH Telecom prepoznatljivim na telekomunikacionom tržištu.

Zbog svega navedenog upućujemo zahvalnost društveno odgovornoj kompaniji kakva je i kompanija BH Telecom za podršku i veliki doprinos u razvoju bosanskohercegovačke atletike u 2021. godini.