O SAVEZU

Atletski savez Bosne i Hercegovine jest krovna organizacija atletičara u BiH. U organizaciji ASBiH održavaju se državna prvenstva u atletici u svim konkurencijama. Savez je osnovan 4. oktobra 1948. u Sarajevu. Do raspada Jugoslavije bio je član Atletskog saveza Jugoslavije. U punopravno članstvo Evropske atletske asocijacije (EAA) ASBiH je primljen na Kongresu EAA održanom 24. oktobra 1992. u Pragu, a u članstvo IAAF-a 11. augusta 1993. u Stuttgartu.

UPRAVNI ODBOR ATLETSKOG SAVEZA BiH

Predsjednik:                     Goran BOŠNJAK

Potpredsjednica:            Đurđica ŠIŠUL

Potpredsjednik:              Suad KAKNJO

Članovi:

Hajrudin BUZA

Borislav ĐURĐEVIĆ

Neđo ĐUROVIĆ

Vahida KOZIĆ

Željko PETROVIĆ

Bojan UBIPARIP

NADZORNI ODBOR

Predsjednik:                     Vinko GALUŠIĆ

Članovi:

Mehmed LOKMIĆ

Krsto PETRIĆ

SELEKTORI

Ženske selekcije:                     Dragomir ČABRILO

Muške selekcije:                       Elvir KREHMIĆ

Generalni sekretar:                 Milan Mišo PEDALO

PR i marketing menadžer :  Nermin ALIBAŠIĆ