Ovo su članovi našeg saveza, klubovi sa dugom tradicijom i neprekidnim izvorom talenata.

AK AKADEMAC

Adresa:                        O.Š. „Jovan Dučić“, 76300 Bijeljina

Tel/fax:                        055 /201 827

E-mail:

Website:                      –

Predsjednik:                 Zdravko Tešić

Sekretar:                      –

Šef Stručnog štaba:     Milan Stojanović

[/toggle title]

AK BANJALUKA

Adresa:                       Ranka Šipke 78 E, 78000 Banja Luka

Tel/fax:                      065/672-979

E-mail:                         atletskiklubbanjaluka@hotmail.com

Website:                     –

Predsjednik:                Momir Trubarac

Sekretar:                     Goran Panić

Šef Stručnog štaba:     Radislavka Račić

 

AK BORAC

Adresa:                      Vladike Platona 6,78000 Banjaluka

Tel/fax:                       051/328-450, 051/ 328 451 (fax), 065/645-927

E-mail:                         nenomatijevic@yahoo.com

Website:                      –

Predsjednik:                Ranko Milišić

Sekretar:                      Nebojša Matijević

Šef Stručnog štaba:     Nebojša Matijević

AK BOSNA

Adresa:                        Hamze Hume 2, 71000 Sarajevo

Tel/fax:                        033/ 553 300  (USD Bosna)

E-mail:                         akbosna@hotmail.com

Website:                      www.akbosna.ba   

Predsjednik:                Hajrudin Buza

Sekretar:                      Islam Đugum

Šef Stručnog štaba:     Islam Đugum

AK BRČKO

Adresa:                        Međ. press centar, Bul. mira 16/II RC „Teodora“,  76000Brčko

Tel/fax:                        049/ 217 771

E-mail:                         mpc1@teol.net

Website:                      www.vidovdanskatrka.org

Predsjednik:                 Borislav Đurđević

Sekretar:                      Milka Nikolić

Šef Stručnog štaba:

AK BROTNJO

Adresa:                        Kralja Tomislava bb, 88260 Čitluk

Tel/fax:                       +387 36 643 540

E-mail:                         ss-brotnjo@tel.net.ba, tonisego@tel.net.ba

Website:                      –

Predsjednik:                Tomislav Šego

Sekretar:                      Pero Stojić

Šef Stručnog štaba:     Bojan Ubiparip

AK CROSS

Adresa:                        Marina Držića 41, 76100 Brčko Distrikt

Tel/fax:                      066/854-527

E-mail:                         atletskiklubcross@gmail.com

Website:

Predsjednik:                Davor Todorović

Sekretar:                      Ivana Simikić

Šef Stručnog štaba:     Đorđe Samardžić

AK DOBOJ

Adresa:                        Vojvode Mišića 16/21, 74000 Doboj

Tel/fax:                        065/796-787

E-mail:                         lazo.pjecic@gmail.com

Website:                      –

Predsjednik:                Marjan Kvaternik

Sekretar:                      Lazo Pejčić

Šef Stručnog štaba:     Lazo Pejčić

AK DOBOJ ISTOK

Adresa:                        74207  Klokotnica

Tel:/fax                        035/ 720 962

E-mail:                         akdobojistok@gmail.com

Website:                     –

Predsjednik:                Hamdija Hodžić

Sekretar:                     Jasmin Mujić

Šef Stručnog štaba:    Jasmin Mujić

AK GLASINAC

Adresa:                        Stadion F K Glasina,  Milana Šarca bb, 71350 Sokolac

Tel/fax:                        057 /447 134

E-mail:                         koplje@teol.net

Website:                      –

Predsjednik:                Neđo Đurović

Sekretar:                     Goran Cvijetić

Šef Stručnog štaba:

AK GORAŽDE

Adresa:                       1. Slavne višegradske brigade br. 15, 73000 Goražde

Tel/fax:                       061/246-709

E-mail:                         ak.gorazde@gmail.com

Website:

Predsjednik:             Zaim Šuman

Sekretar:

Šef Stručnog štaba:     Senko Borovac

AK ILIJAŠ

Adresa:                        Ulica Kadarići 10. 71380  Ilijaš

Tel/fax:                        061/169-963

E-mail:                         akilijas@hotmail.com

Website:                      –

Predsjednik:                Fahira Bektić

Sekretar:                     Ilderina Salihović

Šef Stručnog štaba:     Mirza Bektić

AK KOZARSKA DUBICA

Adresa:                        Vuka Karadžića bb, 79 240 Kozarska Dubica

Tel/fax:                       066/335-519

E-mail:

Website:

Predsjednik:                Miloš Bulić

Sekretar:                      Radmila Đukanović

Šef Stručnog štaba:

AK KRAJIŠNIK

Adresa:                        Ibrahima Mržljaka 23, 77230 Velika Kladuša

Tel/fax:                        061/770-121, 061/786-650, 037/ 770 043 (fax)

E-mail:                         z_velmir@yahoo.com

Website:                      –

Predsjednik:            Velmir Zahirović

Sekretar:                   Edin Mujakić

Šef Stručnog štaba:     Velmir Zahirović

AK LEOTAR

Adresa:                        Zetska 5, 89 101 Trebinje

Tel/fax:                        059/ 223 745

E-mail:                         spaicvanja@yahoo.com

Website:                      –

Predsjednik:            Rajko Vico

Sekretar:                  Milan Spaić

Šef Stručnog štaba:     Milan  Spaić

AK NOVI GRAD (Sarajevo)

Adresa:

Tel/fax:

E-mail:

Website:

Predsjednik:

Sekretar:

Šef Stručnog štaba:

AK PALE

Adresa:                        Stadion sportskih igara „Vlajko Petrović“, 71420 Pale

Tel/fax:                        057/ 223 025   (Osnovna škola),  fax 057/ 226 575

E-mail:                         –

Website:                      –

Predsjednik:                Radisav Ilić

Sekretar:                     Zora Gutalj

Šef Stručnog štaba:     Rade Kapor

AK PRIJEDOR

Adresa:                       Mašinska škola, Nikole Pašića 4, 79101 Prijedor

Tel/fax:                       052/ 242 871 (Mašinska škola)

E-mail:                         –

Website:                      –

Predsjednik:

Sekretar:

Šef Stručnog štaba:     Zoran Radinović

AK PRNJAVOR

Adresa:                        Veljka Milankovića 21, 78 430Prnjavor

Tel/fax:                        051/ 660 351

E-mail:                         kivi@zona.ba  dalibor.kivi@gmail.com

Website:                     akprnjavor.com

Predsjednik:                Željko Petrović

Sekretar:                     Dalibor Vrhovac

Šef Stručnog štaba:     Dalibor Vrhovac

SAK ROGATICA

Adresa:                        Dejan Mićević, Pere Kosorića 36, 73220 Rogatica

Tel/fax:                        058 /  416 419,  (Dejan Mićević,)

E-mail:                         micevicdejan@yahoo.com

Website:                      –

Predsjednik:             Dejan Mićević

Sekretar:

Šef Stručnog štaba: Dejan Mićević

AK SARAJEVO

Adresa:                        Patriotske lige b.b. ,  71000 Sarajevo

Tel/fax:                        033/ 667 608, 061/214-293

E-mail:                         aksarajevo@yahoo.com

Website:                      –

Predsjednik:                Dragiša Marek

Sekretar:

Šef Stručnog štaba:     Vahida Kozić

AK SLAVIJA

Adresa:                        Draže Mihajlovića bb, 71 123 Istočno Sarajevo

Tel/fax:                       065/899-750

E-mail:                         cabrilodragomir@yahoo.com

Website:                      –

Predsjednik:               Vojislav Milinković

Sekretar:

Šef Stručnog štaba:     Dragomir Čabrilo

AK SLOBODA (Novi Grad)

Adresa:

Tel/fax:

E-mail:

Website:

Predsjednik:

Sekretar:

Šef Stručnog štaba:

AK SLOBODA-TEHNOGRAD

Adresa:                        Stadion Tušanj, Rudarska 2, 75000 Tuzla

Tel/fax:                        035/311 319 (Stadion), 035/ 307 391 (Općina Tuzla)

E-mail:                         akslobodatehnograd@gmail.com

Website:                      –

Predsjednik:                Osman Puškar

Direktor:                      Kada Delić-Selimović

Šef Stručnog štaba:     Vinko Galušić

AK ŠIROKI BRIJEG

Adresa:                        Stanko Ivanković, Visoka Glavica bb,88220 Široki Brijeg

Tel/fax:                        039/ 705 390

E-mail:                         ivankovickamen@tel.net.ba

Website:                      –

Predsjednik:                Eugen Šušak

Direktor / sekretar:     Stanko Ivanković / Marko Martinović

Šef Stručnog štaba:     Vinko Pokrajčić

AK TESLIĆ

Adresa:                        Karađorđeva 6, 74270 Teslić

Tel/fax:                        053/ 411 541

E-mail:                         ilijaristic1957@gmail.com

Website:                      –

Predsjednik:                Radomir Jokić

Sekretar:                      Nikola Ristić

Šef Stručnog štaba:   Ilija Ristić

AK TREBINJE

Adresa:                Vuka Karadžića 45/3, 89 101 Trebinje

Tel/fax:              065/684-506

E-mail:                  aktrebinje@yahoo.com

Website:

Predsjednik:                Vesna Tomić

Sekretar:                      Teona Gurović

Šef Stručnog štaba: Dragan Tomić

AK VLASENICA

Adresa:

Tel/fax:

E-mail:

Website:

Predsjednik:

Sekretar:

Šef Stručnog štaba:

AK VELEŽ

Adresa:                        Savo Grahovac, Lapčevine bb, 88280 Nevesinje

E-mail:                         059 / 601 474  (Srednjoškolski centar)

Website:                      –

Predsjednik:                Savo Grahovac

Sekretar:                      Savo Grahovac

Šef Stručnog štaba:

AK VOGOŠĆA

Adresa:                        Stadion Hakija Mršo, 71320 Vogošća

Tel:                              033/ 430 – 835

E-mail:                         –

Website:                      –

Predsjednik:                Zijo Čomaga

Sekretar:                     Sultanija Peljto

Šef Stručnog štaba:    Amela Prnjavorac

AK ZENICA

Adresa:                        Aleja šehida, Stadion Kamberovića polje, 72000 Zenica

Tel/fax:                        032/ 405 – 838

E-mail:                         atl_ze@yahoo.com

Website:                      –

Predsjednik:                Suad Kaknjo

Sekretar:                     Aziz Kevelj,  Lukovo polje 59B

Šef Stručnog štaba:    Mehmed Skender

HAK ZRINJSKI

Adresa:                        Stjepana Radića 49, 88000 Mostar

Tel/fax:                        036 / 445 107

E-mail:                         mario.mustapic@tel.net.ba

Website:                      –

Predsjednik:                Mario Mustapić

Sekretar:                      Ivan Kelava

Šef Stručnog štaba:     Dario Markić

AK ZVORNIK

Adresa:                        Braće Jugovića B 17 7/27, 75400Zvornik

Tel/fax:                        056 / 210 504

E-mail:                         ak.zvornik@gmail.com

Website:                      –

Predsjednik:                Momčilo Mandić

Sekretar:                      Slavica Mandić

Šef Stručnog štaba:  Momčilo Mandić