BEOGRAD: Održan Balkanski atletski kongres, Malta nova članica

Najmasovniji Balkanski atletski kongres održan je 26. novembra u Beogradu, u hotelu Crowne Plaza.

Kongresu je prisustvovao predsjednik Svjetske atletike lord Sebastijan Kou kao i predsjednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov, zajedno sa 22 članice ABAF-a i tri federacije koje su se pridružile kao gosti: Španija, Bjelorusija i Mađarska.

Kongres je otvoren izveštajem predsednika i izlaganjem izvršnog odbora ABAF-a o prethodnoj godini. Potom je država Malta postala 22. članica Balkanske federacije. Nakon toga, usvojene su izmjene propozicija za takmičenja i kalendara balkanskih takmičenja za 2022. godinu.  Slobodan Branković izabran je za kopredsednika Balkanske federacije uz predsednika Turske federacije Fatiha Sintimara.

Predstavnici Atletskog saveza Bosne i Hercegovine su bili potpredsjednici Đurđica Šišul i Duško Ivičić.